Centre for Experimental Nuclear Astrophysics and Nuclear Physics
Předmětem výzkumu prováděného v Centru je základní výzkum v oblastech experimentální jaderné fyziky související s experimentální jadernou astrofyzikou (studium nízkoenergetických jaderných reakcí syntézy ve stelárních cyklech a reakcí částicového záchytu, detekce neutralina - kandidáta na temnou hmotu ve vesmíru, detekce vysokoenergetického kosmického záření), neutrinovou fyzikou (přímé stanovení hmotnosti neutrina či její horní hranice s desetinásobně vyšší citlivostí než udávají dva nejlepší současné experimenty, dvojitý rozpad beta) a studiem hadronového media v extrémních podmínkách.
Veškerý tento výzkumu je prováděn v přímé spolupráci s významnými zahraničními laboratořemi (např. Německá národní laboratoř GSI Darmstadt a výzkumné centrum FZ Karlsruhe, italská národní laboratoř LNS INFN Catania, podzemní laboratoře SNO a Fréjus, University of Montreal, University of Alberta, SÚJV Dubna). Cílem projektu je založení společného pracoviště ve výše uvedených oblastech jaderné fyziky, posílení vzájemné spolupráce mezi subjekty, zajištění přístupu diplomantů a doktorandů zapojených do projektu k unikátním experimentálním zařízením na partnerských pracovištích a rozvoj reciproční mezinárodní spolupráce subjektů Centra.

Project  website: