GB flagCZ flagSoftware

Obsah stránky

Multiplatformní software
•  MathTime-T1
•  MathTime-TeX
•  MathTimX
•  PuBase
•  RAGtime
•  RAGfull
•  SUOlogo
Software pro unixové systémy
•  FoSpAToX
•  GRPFS
•  GRPFS+
•  HandyBib
•  MieRaNuS
Software pro MS Windows


Externí odkazy

title="Numerical Recipes – The Art of Scientific Computing">Numerical Recipes
title="">
-->


Přístupy od 2010/9/5

Multiplatformní software (MS Win, Unix, Mac OS X)

Instalační instrukce

Multiplatformní software je distribuován v  title="ZIP file format">zip-archivech. Instaluje se rozbalením distribučního archivu do bázového adresáře (složky). Bázový adresář (složka) – dále báze – je uveden zvlášť pro každý software.

Instalace, odinstalace a aktualizace na MS Windows

Bázi zvolte podle oprávnění účtu, z něhož instalujete (uživatel s plnými/omezenými právy). V archivátoru (v ukázkách je použit title="WinRAR archiver">WinRAR) zvolte bázi pomocí dialogu „Extrahovat do“ (v  title="Ukázka dialogu pro volbu báze v archivátoru WinRAR.">ukázce je použita báze C:\Program Files\MiKTeX 2.8) a potvrzením OK nainstalujte kompletní adresářové stromy obsažené v archivu (v ukázce je použit archiv suologo.zip) do báze. Občas – typicky se to týká LaTeXových balíčků – máte-li pracovní adresář (složku) s projektem uložen např. na externím disku připojovaném k různým počítačům, na nichž nemusíte mít oprávnění zasahovat do instalace TeXu – může být užitečné instalovat přímo do tohoto title="Ukázka instalace přímo do pracovního adresáře (složky).">pracovního adresáře (složky), v němž píšete dokument; v tom případě je třeba title="Zrušení extrakce adresářového stromu při instalaci do pracovního adresáře.">zrušit extrakci adresářového stromu a instalovat pouze soubory.

Odinstalace se provede manuálně smazáním adresářových stromů, jejichž výpis se zjistí prohlídkou archivu v archivátoru.

Aktualizaci lze provést i bez předchozí odinstalace; tehdy je vhodné přidat volbu, která způsobí title="Volba pro přepsání všech souborů bez ptaní.">přepsání všech souborů bez ptaní. Upozornění: je-li v novější verzi některý soubor vypuštěn, v instalaci po aktualizaci zůstane, což může v ojedinělých případech působit potíže.

Instalace, odinstalace a aktualizace na unixech a Mac OS X

Spusťte libovolný terminálový program (Konsole, xterm, vzdálené připojení přes ssh a podobně). Bázi zvolte podle oprávnění účtu, z něhož instalujete (root/user) – v ukázkách je použita báze /usr/local/share/texmf (která vyžaduje oprávnění roota) a archiv suologo.zip; změňte je podle vlastní potřeby. Instalujte z libovolného pracovního adresáře (za předpokladu, že jste přihlášeni jako obyčejný uživatel, ale máte oprávnění použít sudo) příkazem

  $ sudo unzip suologo.zip -d /usr/local/share/texmf

Tento příkaz (viz title="Ukázka terminálu při instalaci ze zip-archivu na Linuxu (výpis rozbalení je krácen).">ukázka terminálu) nainstaluje kompletní adresářové stromy obsažené v archivu suologo.zip do systémové báze /usr/local/share/texmf. Prefixový příkaz sudo může být vypuštěn, instalujete-li do báze, kam máte právo zápisu (např. do $HOME/texmf), nebo instalujete-li jako root:

  $ unzip suologo.zip -d $HOME/texmf

Občas (typicky se to týká LaTeXových balíčků, máte-li pracovní adresář s projektem umístěn např. na externím disku připojovaném k různým počítačům, na nichž nemusíte mít oprávnění zasahovat do instalace TeXu) může být užitečné instalovat přímo do tohoto pracovního adresáře, v němž píšete dokument; v tom případě je třeba přepínačem -j zrušit extrakci adresářového stromu a instalovat pouze soubory, např. příkaz

  $ unzip -j suologo.zip -d $HOME/Dokumenty/skola/diplomka

nainstaluje všechny soubory (adresářový strom bude ignorován) archivu suologo.zip do uvedené báze (vašeho pracovního adresáře, v této ukázce je báze $HOME/Dokumenty/skola/diplomka).

Odinstalace se provede manuálně smazáním adresářových stromů, jejichž výpis se zjistí příkazem

  $ unzip -l suologo.zip

Aktualizaci lze provést i bez předchozí odinstalace; tehdy je vhodné přidat za unzip přepínač -o, který způsobí přepsání všech souborů bez ptaní:

  $ sudo unzip -o suologo.zip -d /usr/local/share/texmf

Upozornění: je-li v novější verzi některý soubor vypuštěn, v instalaci po aktualizaci zůstane, což může v ojedinělých případech působit potíže.

Poznámka: Instalace multiplatformního softwaru podle unixových instrukcí výše byla úspěšně otestována na systému Mac OS X (verze 10.6.4.) díky panu Lukáši Pohanovi.

Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX

Většina multiplatformního softwaru jsou balíčky pro title="LaTeX (UF/BL890, UF/BL290)">typografický systém LaTeX. Specifika pro jeho instalaci jsou následující:

Báze: Pod MS Windows bývá LaTeX typicky v bázi C:\Program Files\texmf, C:\texmf, C:\Program Files\MiKTeX <č_verze> (záleží na implementaci, tyto příklady zdaleka nejsou vyčerpávající). Pod unixy bývá LaTeX typicky v bázi /usr/local/share/texmf, /usr/share/texmf, $HOME/texmf – doporučuji použít první jmenovanou bázi, neboť pak bude nainstalovaný balíček k dispozici všem uživatelům a bude oddělen od druhé uvedené báze, kam často bývají nativně instalovány distribuce systému TeX.

Po instalaci: Je třeba aktualizovat jmennou vyhledávací databázi TeX-systému – v MS Win obvykle přes dialogové okno pro nastavení (záleží na implementaci, např. v MiKTeXu se otevře okno title="Nastavení implementace MiKTeX.">Settings a aktualizace databáze se spustí tlačítkem title="Aktualizace vyhledávací databáze v MiKTeXu.">Refresh FNDB, raději v uživatelském i Admin režimu, máte-li oprávnění). Na unixech se databáze aktualizuje příkazem title="Typická aktualizace vyhledávací databáze TeXu na unixech (od 8. ř. zdola).">mktexlsr nebo texhash (jako root nebo uživatel podle toho, do jaké báze instalujete).


MathTime-T1 (v. 2010/9/8/a)
Glyfy (obrysy) fontů ve formátu title="Formát fontů Adobe Type 1">Adobe Type 1 (*.pfb) komerční rodiny fontů title="MathTime Plus">MathTime Plus kompatibilní s textovým fontem Times. Tento software byl zakoupen pro potřebu Ústavy fyziky od fy YandY; kvůli dodržení licenčního ujednání je archiv chráněn heslem. Osobám oprávněným používat tento software sdělím heslo na dotázání. Určitým řešením je nahradit tento balíček volně dostupnou, téměř rovnocennou náhradou title="Matematický font Belleek">Belleek (je zahrnut do balíčku MathTime-TeX), která sice obsahuje jen základní tři řezy, ale pro většinu matematické sazby dostačuje. Další (doporučenou) možností je použít balíčku title="mathptmx">mathptmx, jenž bývá standardně přítomen v instalacích systému TeX, a který konstruuje matematické fonty kompatibilní s Timesem pomocí glyfů z fontů Symbol, Chancery, Computer Modern a Times Roman, jejichž glyfy jsou na TeX systémech ve volně dostupných verzích přítomny – tato možnost nevyžaduje žádné další balíčky.
Důležité upozornění: pro funkční fonty MathTime Plus je nutné nainstalovat oba balíčky MathTime-* (viz níže). Postinstalační pokyny a doporučení ohledně volby báze jsou proto uvedeny jen u druhého balíčku MathTime-TeX.
Závislosti: MathTime-TeX. Tento balíček je vyžadován i v případě, že použijete náhradní font Belleek. Kroky k jeho zpřístupnění pro sazbu popsány níže u balíčku MathTime-TeX.
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


MathTime-TeX (v. 2010/9/14/a)
Stylové soubory (*.sty), fontové deskriptory (*.fd), metriky fontů (*.tfm), virtuální fonty (*.vf), mapovací soubory (*.map) a další nekomerční LaTeXový materiál nezbytný pro používání komerční rodiny fontů title="MathTime Plus">MathTime Plus (kompatibilní s textovým fontem Times) v LaTeXu. Tento balíček obsahuje mimo jiné soubory zkompilované z dokumentovaných zdrojů obsažených v balíčku title="Balík mathtime.zip">mathtime.zip verze 1.1 z 1999/3/29 (staženo dne 2010/9/8) a „přebalené“ do adresářové struktury (TDS) vyžadované systémem TeX.
Důležité upozornění: pro funkční fonty MathTime Plus je nutné nainstalovat oba balíčky MathTime-* (viz výše). Postinstalační pokyny a doporučení ohledně volby báze jsou proto uvedeny jen u tohoto balíčku.
Báze: Oba balíčky MathTime-* by měly být nainstalovány ve stejné, jinak ale libovolné bázi – viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX.
Po instalaci: Po instalaci obou balíčků MathTime-* je potřeba jednak aktualizovat vyhledávací databázi (podle subsekce Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX), jednak aktualizovat mapovací soubory; na MiKTeXu je tato akce obsažena v  title="Aktualizace vyhledávací databáze v MiKTeXu.">Refresh FNDB, na unixech se provede sekvencí příkazů
  $ [sudo] updmap --disable mt-belleek.map --nomkmap
  $ [sudo] updmap --enable Map=mt-yy.map --nomkmap
  $ [sudo] updmap --enable Map=mt-plus.map
a nakonec ještě jednou aktualizuje vyhledávací databáze.
Pokud se rozhodnete používat náhradní font Belleek popsaný u balíčku MathTime-T1, je třeba opačně zakázat/povolit mapovací soubory:
  $ [sudo] updmap --disable mt-yy.map --nomkmap
  $ [sudo] updmap --disable mt-plus.map --nomkmap
  $ [sudo] updmap --enable Map=mt-belleek.map
Měli byste si také přečíst instrukce v mathtime.txt týkající se (od)komentování makra mtplus v mathtime.ins, neboť Belleek nahrazuje pouze základní MathTime (nikoli Plus).
Závislosti: MathTime-T1
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


MathTimX (v. 2010/9/8/a)
Tento balíček obsahuje (kromě dokumentace) pouze lehce „hacknutý“ stylový soubor mathtime.sty (přejmenovaný na mathtimx.sty) a fontový deskriptor my1mtt.fd (jehož název je ponechán). Používá se stejně a má stejné volby jako mathtime.sty, ale navíc definuje antikvové (vzpřímené) řezy řeckých minusek (malých písmen) makry \upalpha, \upbeta, …, které lze použít současně s kurzívními (skloněnými) řeckými minuskami\alpha, \beta, …, což původní styl mathtime.sty neumožňuje. To se hodí např. k označení alfa-částic (zde se použije antikvový řez \upalpha) a matematické proměnné alfa (zde se použije kurzívní řez \alpha). Oba uvedené soubory jsou 100% zpětně kompatibilní. Použití je jednoduché – v LaTeXovém zdrojáku se místo \usepackage[volby]{mathtime} uvede \usepackage[volby]{mathtimx}.
Poznámka: Při vývoji se stylový soubor původně nazýval mathtimu.sty. Z důvodu zpětné kompatibility existuje možnost použití starého názvu: \usepackage[volby]{mathtimu}. Pro nové projekty však doporučuji požívat nového názvu.
Báze: Je třeba ji volit tak, aby byla prohledávána buď dříve než báze, v níž jsou nainstalovány předchozí dva balíčky MathTime-*. To zajistí, že „hacknutému“ deskriptoru my1mtt.fd bude dána přednost před originálním (závisí to na konfiguraci systému TeX!). Druhou možností je jednoduše instalovat do téže báze jako mají MathTime-*, čímž dojde k přepsání původního souboru my1mtt.fdMathTime-TeX jeho upravenou variantou – vzhledem ke zpětné kompatibilitě to nevadí, vše bude fungovat i s původním mathtime.sty. Zvolíte-li druhou variantu, bude se WinRAR nebo unzip při rozbalování dotazovat, zda smí přepsat soubor my1mtt.fd – souhlaste nebo použijte volbu pro přepsání bez ptaní. Jinak viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX.
Po instalaci: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Závislosti: MathTime-TeX, MathTime-T1
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


PuBase (v. )
Moje privátní BibTeXová databáze, kterou tímto dávám k dispozici všem, kdo ji shledají užitečnou pro vlastní práci. Použijte ji podle následující ukázky relevantních řádků LaTeXového kódu:
...
\begin{document}
...
\bibliographystyle{plain}
...
... \cite{key1} ... \cite{key2,key3}, ...
...
\bibliography{mrabbrev,abbs,pubs,refs,pros}
...
\end{document}
Bibliografický styl „plain“ doporučuji nahradit jiným, např. „ragtime“ z balíčku RAGtime, nebo „physuth“. V dokumentační větvi naleznete rozsáhlý hypertextový seznam title="Hypertextový výpis databáze PuBase">PuBase.pdf s modře vysázenými citačními klíči pro použití v argumentu makra \cite. Pořadí bibliografických databází v argumentu makra \bibliography je důležité; mrabbrev,abbs musí být v tomto pořadí na začátku, pros musí být uvedena jako úplně poslední, a z pubs,refs stačí uvést jednu nebo obě v libovolném pořadí.
Databáze pubs obsahuje publikace členů Ústavu fyziky, databáze refs cizí publikace; mrabbrev,abbs jsou definice řetězců a pros jsou bibliografické položky odkazované jinými položkami (typicky jde o sborníky).
Poznámka: Tento balíček je zastaralý, do budoucna počítám s jeho nahrazením.
Báze: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Po instalaci: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Závislosti: žádné
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


RAGtime (v. 2010/9/9/a)
LaTeXový balíček pro podporu sazby příspěvků do sborníků konferencí RAGtime. Obsahuje dokumentní třídu ragtime.cls, BibTeXový bibliografický styl ragtime.bst, vzorový článek pro přispěvatele (ragsamp.{dvi,ps,pdf}, včetně zdrojových textů ragsamp.{tex,bib} a obrázků ragsamp/*.{eps,pdf}), dokumentaci pro produkční tým (ragfull.{dvi,ps,pdf}, bez zdrojových textů) a některé pomocné soubory.
Báze: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Po instalaci: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Závislosti: pro přispěvatele: žádné; pro produkční tým: MathTime-TeX, MathTime-T1, MathTimX.
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


RAGfull (v. 2010/9/9/a)
Toto není LaTeXový balíček určený k instalaci do TeX systému, neobsahuje proto obvyklou adresářovou strukturu – je určen k rozbalení přímo v pracovním adresáři. Z důvodu příbuznosti je však tento balíček zařazen do stejné kategorie jako RAGtime. Obsahuje kompletní zdrojové texty dokumentace pro produkční tým (viz balíček RAGtime) včetně konfiguračních souborů a bibliografie. Slouží jako základ pro práci na sazbě sborníku a jako test, zda je TeX systém pro tuto práci správně nakonfigurován. Součástí je také několik práci usnadňujících utilit specifických pro unixové systémy, nejsou však nezbytně nutné. Kompilací by měly vzniknout výstupy ragfull.{dvi,ps,pdf} distribuované s balíčkem RAGtime.
Báze: Není určen pro instalaci do TeX systému
Po instalaci: Není určen pro instalaci do TeX systému
Závislosti: MathTime-TeX, MathTime-T1, MathTimX.
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


SUOlogo (v. 2010/11/29/a)
Soubor znaků a log Slezské univerzity v Opavě a jejích součástí ve formátech EPS a PDF pro použití s (La)TeXem; převzato z Manuálu vizuálního stylu SU v Opavě.
Báze: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Po instalaci: Viz Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX
Závislosti: žádné
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG

Software pro unixové systémy (GNU/Linux, Mac OS X)

Instalační instrukce

Software pro unixové OS (nejčastěji asi GNU/Linux) je distribuován v  title="tar file format">tar. title="bzip2 data compression">bz2-archivech (jméno se skládá z názvu archivu a čísla verze oddělených pomlčkou). Nejprve rozbalte distribuční archiv:

  $ tar -xjf arch-verze.tar.bz2 && cd arch

V souboru Makefile.cpu editujte záznam cpu-type := i686 podle skutečného typu procesoru (vypíše příkaz uname -p), a spusťte příkazy (viz title="Ukázka terminálu při instalaci tar.bz2-archivu.">ukázka terminálu)

  $ make all
  $ sudo make install

Odinstalace se provede příkazem

  $ sudo make uninstall

Prefixový příkaz sudo může být vypuštěn, instalujete-li do místa s právem zápisu (nebo instalujete-li jako root). Podrobnější nápovědu o dalších příkazech dostaneme spuštěním příkazu make bez argumentu – doporučuji vždy spustit tento příkaz jako první, protože může vypsat speciální požadavky či doporučení (zejména ke konci výpisu). Místo instalace můžete ovlivnit editací souboru Makefile.

Ověření stavu instalace se provede příkazem

  $ make status

Poznámka: Možnost instalace unixově specifického softwaru byla testována na systému Mac OS X (verze 10.6.4.) díky panu Lukáši Pohanovi. Na těchto OS nebývá ve standardní výbavě kompilátor jazyka C/C++. Bez instalace vhodného kompilátoru nelze tento software pod Mac OS X používat.


FoSpAToX (v. 1.14 z 2009/7/10)
Sada konzolových programů chebapr, convoft, correft, decrack, foufires, noisify, powersp pro experimenty v oblasti DFT, korelace, konvoluce, waveletů a zpracování 1D signálu obecně (Fourier and Spectral Applications Tools/Toys for Experiments). Spuštěním kteréhokoli z uvedených programů s přepínačem -h se vypíše stručná nápověda.
Báze: implicitně se instaluje do /usr/local/bin, je třeba příkazu sudo nebo práv roota.
Závislosti: žádné
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


GRPFS (v. 3.3 z 2009/10/20)
Program pro numerické výpočty obecně relativistických polytropických a adiabatických fluidních sfér v přítomnosti nenulové kosmologické konstanty (název je zkratkou z General Relativistic Polytropic Fluid Spheres). LaTeXový zdroj manuálu (bohužel zatím nekompletní) je přiložen.
Báze: implicitně se instaluje do $HOME/bin, takže není třeba příkazu sudo nebo práv roota.
Speciální požadavky: nejdříve spusťte skript ./ccopt.sh pro vygenerování headeru ccopt.h (viz též výpis příkazu make).
Závislosti: žádné
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


GRPFS+ (v. 3.5 z 2009/10/20)
Program GRPFS doplněný o výpočet stability vůči radiálním perturbacím. Ostatní popis se shoduje s GRPFS.
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


HandyBib (v. 3.2 z 2010/4/6)
Bash-skript pro formátování tištěných výstupů z bibliografických databází BibTeXu. Nejjednodušší použití:
  $ handybib -J database1 [ database2 [ ... ] ]
Další volby a nápovědu dostanete příkazem
  $ handybib -h
Ukázkou výstupu skriptu „handybib“ je title="Hypertextový výpis databáze PuBase">PuBase.pdf z balíčku PuBase.
Báze: skript se implicitně instaluje do /usr/local/bin, BiBTeXový bibliografický styl do /usr/local/share/texmf/bibtex/bst, je třeba příkazu sudo nebo práv roota.
Speciální požadavky: Vzhledem k instalaci bibliografického stylu pro BibTeX je třeba aktualizovat vyhledávací databázi systému TeX podle subsekce Specifika multiplatformního softwaru pro LaTeX.
Závislosti: obvyklé unixové programy (GNU verze): bash, cat, grep, head, make, mv, printf, pwd, rm, sed, sh, tr, which; dále programy bibtex, kpsewhich, pdflatex.
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG


MieRaNuS (v. 1.6 z 2009/10/21)
Program pro numerickou simulaci duhy pomocí Mieovy teorie rozptylu světla na dielektrických koulích (Mie Rainbow Numerical Simulation). Napsáno v rámci diplomové práce Teorie duhy s její autorkou Andreou Břemkovou. Manuál není k dispozici, otestujte pravdivost (nebo přijatelnost) bonmotu „Nejlepší dokumentací je četba zdrojového kódu“.
Báze: implicitně se instaluje do $HOME/bin, takže není třeba příkazu sudo nebo práv roota.
Speciální požadavky: pro každou velikost kapky je třeba editovat hlavičkový soubor rainbow.h, rekompilovat a přeinstalovat.
Závislosti: žádné
Heše a digitální podpis: md5, sha256, GPG

Software pro MS Windows

–TBA–