GB flagCZ flagPoštovní přepážka / Kontaktní informace
Stanislav Hledík
Místnost 315 (2. patro), 22 (suterén)
title="Domovská stránka ÚF FPF SUO">Ústav fyziky FPF SU v Opavě
title="Domovská stránka FPF SUO">Filozoficko-přírodovědecká fakulta
title="Domovská stránka SUO">Slezská univerzita v Opavě
title="Budova FPF SUO na Bezručově nám. 13">Bezručovo nám. 13
title="Statutární město Opava">746 01 Opava, title="ČR na Google Maps">Česká republika

Email:Email
Tel.:Telefon 1Telefon 2
GSM:Mobil
title="Stáhnout Skype">Skype: hlediks Můj status

title="Veřejný GPG klíč" >Veřejný GPG klíč title="QR vizitka">QR vizitka title="QR GPS souřadnice">QR GPS souřadnice

title="Google Analytics – SH's Cz pages"> Google Analytics – SH's Cz pages Přístupy od 2010/8/14

Vaše jméno ¹
Váš email ¹
Věc   Projekt
Soubor ²
Zpráva
Podací lístek

¹ Povinné položky. Lze mít více jmen/adres: oddělte je čárkou, rozhoduje seznam adres – jména
  přebývající nad počet adres se zahodí, jména chybějící do počtu adres se doplní prvním.
² Max. velikost 6 MiB = 6,291,456 Byte, v názvu doporučeno pouze 65 znaků A…Za…z0…9_-.
  (Nejvyšší komprese lze dosáhnout pomocí archivátoru title="Open source multiplatformní komprimační program s vysokým kompresním poměrem.">7-Zip.)