GB flagCZ flagVýuka – logo

Obsah stránky

Kurzy v ZS 2013/2014
Kurzy v LS 2013/2014
Doktorské semináře
Připravované kurzy a sem.
Dříve vyučované kurzy a cv.
Kurzy jiných vyučujících
Laboratoře
Závěrečné práce
•  Aktuální nabídka témat
•  Probíhající práce
•  Oponentury záv. prací
•  Archiv závěrečných prací
Práce se studenty SŠ
Popularizace a U3V


Externí odkazy

title="Informační systém studijní agendy – IS/STAG" >Informační systém studijní agendy – IS/STAG
title="S. Hledík: rozvrh pro LS 2013/2014 (STAG)" >Rozvrh LS 2013/2014 (STAG)
title="S. Hledík: rozvrh pro LS 2013/2014 (PDF)" >Rozvrh LS 2013/2014 (PDF)
title="Šárka Vavrečková – Jak se učit aneb trocha studentské psychologie">Jak se učit
title="NIST Reference on Constants – autoritativní zdroj hodnot fyzikálních konstant">NIST Reference on Constants


Přístupy od 2010/11/10

Kurzy v zimním semestru 2013/2014

Kurzy v letním semestru 2013/2014


Doktorské semináře


Připravované kurzy a semináře

Dříve vyučované kurzy a cvičení

Kurzy jiných vyučujících


Laboratoře


Závěrečné práce

Aktuální nabídka témat

Probíhající práce

Oponentury závěrečných prací

Odkaz ve vročení práce, vyskytuje-li se, vede na její popis v  title="Seznam závěrečných prací Ústavu fyziky">seznamu závěrečných prací Ústavu fyziky title="Katalog Ústřední knihovny SUO">katalogu Ústřední knihovny Slezské univerzity v Opavě.

Archiv závěrečných prací

Následující seznam uvádí mnou vedené a obhájené title="Seznam závěrečných prací Ústavu fyziky">závěrečné práce Ústavu fyziky title="Katalog Ústřední knihovny SUO">katalogu Ústřední knihovny Slezské univerzity v Opavě. Odkaz ve vročení práce vede na její popis v katalogu.


Práce se studenty středních škol

Spolupracuji s  title="Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace">Mendelovým gymnáziem v Opavě na přípravě soutěžního týmu pro Turnaj mladých fyziků ( title="International Young Physicists' Tournament">IYPT – International Young Physicists' Tournament).

Přednáškové aktivity:


Popularizace a U3V